Komornik Sądowy
Robert Dawid Roszczyniała

Godło Polska
“Twarde prawo, ale prawo.
Dura lex, sed lex.”
Ulpian


O Kancelarii

Kancelaria Komornika Sądowego Roberta Roszczyniały funkcjonuje od 15.01.2007roku i działa przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. Siedziba kancelarii znajduje się
na gdańskiej starówce przy ulicy Piwnej.

Komornik zajmuje się wykonywaniem między innymi:

  • orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń,
  • innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych.Zadania wykonujemy przy użyciu systemów informatycznych wspomagających naszą pracę:

Platforma usług elektronicznych ZUS
E-ZUS- elektroniczny urząd podawczy ZUS

Dzięki elektronicznej formie zapytań kierowanych do ZUS ograniczamy czas uzyskania informacji zwrotnej.

CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

System informatyczny, obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach, posiadaczach, a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Komornik może skierować zapytanie w celu ustalenia pojazdów mechanicznych dłużnika, z których może być prowadzona egzekucja. Wyżej wymienione zapytanie jest bezpłatne.

EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze
EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze

W sytuacji uzyskania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, istnieje możliwość złożenia elektronicznego wniosku egzekucyjnego. Szczegóły dotyczące składania elektronicznych wniosków egzekucyjnych znajdziecie Państwo na poniższej stronie internetowej w zakładce Informacje o portalu / Złożenie wniosku do komornika:

http://www.e-sad.gov.pl
Ognivo
Ognivo- system służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużników

System ten umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników.
Jeżeli wierzyciel wnioskuje o podjęcie czynności w trybie art. 797 Kpc - poszukiwanie majątku dłużnika, obejmującego wystąpienie z zapytaniem do banków przez system OGNIVO, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz wpłacić zaliczkę. We wniosku należy wskazać poszczególne Banki, do których komornik ma skierować zapytanie. Lista banków w systemie Ognivo dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.:

http://www.kir.com.pl
Herb Gdańsk
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Gdańsk - Północ w Gdańsku
Robert Dawid Roszczyniała
UL. DMOWSKIEGO 15/15
80-243 GDAŃSK
TEL. 58 301 35 00
FAX  58 301 35 00
TEL. 668 527 530
KANCELARIA CZYNNA 8.00 - 16.00